Bli en bättre coach

Vill du bli bättre på samtal och coachning? Då kan den nya boken Systemisk coachning vara något att sätta näsan i.

Författarna Asbjørn Molly och Hanne Moltke vill att boken ska vägleda coachen om hur man gör samtalspartnern medveten om att det finns flera infallvinklar till ett givet önskemål eller problem. Den riktar sig till coacher och andra samtalsparter som ledare och konsulter och innehåller både praktiska exempel, frågetyper, teorier och reflektioner. Boken ges ut av Studentlitteratur.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.