Bra chef lockar mest

En bra chef är en av de tre viktigaste faktorerna för att en anställd ska stanna kvar hos sin arbetsgivare. Chefen är till och med viktigare än lön och trevliga arbetskamrater.

Det framgår av arbetslivspanelen Manpower Work Life. Chefen, goda karriärmöjligheter och stimulerande arbete är de tre viktigaste faktorerna för att en anställd ska stanna kvar hos sin nuvarande arbetsgivare.

Hela 60 procent av dem som uppger att de är missnöjda med sin chef räknar med att byta arbetsgivare inom ett halvår. Av dem som saknar förtroende för sin chef vill dessutom bara knappt var femte rekommendera sin arbetsgivare till andra.

– Vi vet att employeer branding, det vill säga att bygga ett starkt varumärke för att attrahera och behålla personal, får allt större betydelse. Att vara en attraktiv arbetsgivare och på så vis kunna behålla nyckelkompetens och attrahera nya medarbetare är en viktig konkurrensfördel för företag. Bra chefer har anställda som trivs, utvecklas och stannar kvar i företaget, säger Anki Ljung, HR-direktör på Manpower.

Undersökningen visar också att drygt hälften av alla anställda, 52 procent, svarar att de har en bra chef. Mest positiva är åttio- och nittiotalisterna där 60 procent anser sig nöjda. Bäst ställt är det inom ekonomi- och finanssektorn där 57 procent anser sig ha en bra chef. Sämst är det bland anställda inom skola och omsorg, där bara 38 procent tycker att chefen är bra.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.