Håll dig uppdaterad med vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Varje vecka får du en sammanfattning av de senaste nyheterna direkt till din inkorg.

Registrera dig

Bra kondition kan göra dig smartare

Forskning Personer med låg kondition har också sämre impulskontroll och långtidsminne, enligt en ny studie. Det finns en gräns för vilken kondition som kan associeras till högre kognitiv förmåga, men den gränsen ligger högt.

Bra kondition kan göra dig smartare

En ny studie från GIH visar att maximal syreupptagningsförmåga, det vill säga kondition, är kopplad till impulskontroll och minne. Personer med medelgod eller hög kondition presterade i studien bättre än de med lägre kondition.

Cirka 360 personer, friska vuxna kontorsarbetare, har fått genomgå tester av kognition och kondition. Resultaten visar att högre kondition är kopplad till bättre prestation upp till höga konditionstal. Över den gränsen fanns inte sambandet.

Maria Ekblom, docent.
Maria Ekblom.

– Detta är en av de första studierna som kunnat visa att konditionen är positivt relaterad till tankemässiga förmågor endast upp till en viss brytpunkt, säger Maria Ekblom, forskningsledare vid GIH.

Många ligger under
En mycket stor del av befolkningen ligger under den här konditionsnivån. Det skulle kunna innebära att en stärkt kondition i de grupperna kan ge bättre minnesfunktioner.

– Men för att säga det säkert behöver vi gå vidare i vår forskning. Detta är en tvärsnittsstudie, vilket innebär att vi kan se vilka resultat som förekommer samtidigt. Däremot går det inte att dra slutsatser om vilket orsakssamband de har, det vill säga om en viss faktor påverkar en annan, säger Maria Ekblom.

Även om det är sannolikt att satsningen på konditionshöjande aktiviteter gynnar minne och impulskontroll är det alltså inte säkert.

– Personer som redan från början har svagare kognitiva förmågor kanske konditionstränar mindre eller har svårt för att planera och genomföra sin fysiska aktivitet. I så fall blir det mer komplicerat att välja rätt åtgärder, säger Maria Ekblom.

Konditionen hade i studien inte samband med alla kognitiva funktioner. När det gäller minnet var episodiskt långtidsminne, det vill säga ett långtidsminne för händelser, associerat till kondition, men varken korttidsminne eller arbetsminne.

Studien är en del i ett pågående projekt där forskarna samarbetar med Sats, Itrim, Intrum, ICA-gruppen och Monark Exercise.

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.