Dagsljus och fri sikt gör gott på jobbet

Arbetsmiljö Vi mår bättre och presterar mer på jobbet när vi ser dagsljus och har utsikt genom ett fönster, enligt en ny forskningssammanställning. Därför bör dagsljus prioriteras framför elektriskt ljus på våra arbetsplatser.

Dagsljus och fri sikt gör gott på jobbet

På uppdrag av Arbetsmiljöverket har stressforskaren Arne Lowden sammanställt forskning om dagsljus på arbetsplatsen.

Det finns i forskningen indikatorer på att en modern livsstil, inomhusarbete och minskad utomhusvistelse bidrar till ökad ohälsa i arbetslivet. En orsak kan vara ljusbrist, eftersom besvären ökar under den mörka årstiden.

Under en genomsnittlig arbetsdag vistas drygt hälften av männen och närmare sju av tio kvinnor utomhus i dagsljus en timme eller mindre.

Förbättrar sömnen
Dagsljus motverkar störningar i dygnsrytmen, förbättrar sömnen, minskar sömnighet dagtid och förbättrar välbefinnandet, enligt forskning. Oftast föredrar vi naturligt dagsljus från fönster framför elektriskt ljus.

Arne Lowden
Arne Lowden

– Utblick genom ett fönster ger oss information om tid på dygnet, väderlek och årstidens växlingar. Det minskar känslan av instängdhet, vilket är hälsobefrämjande, speciellt vid inslag av naturelement. Därför bör dagsljus på arbetsplatser prioriteras och elektriska alternativ erbjudas som en sekundär lösning, säger Arne Lowden, som forskar vid Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet.

Läs även: Skanska först i Norden med hälsocertifierat kontor.  

Mer forskning om dagsljusets betydelse för hälsan behövs, menar han.

– I dag vet vi bara att belysningen har betydelse för hälsan, men inte hur mycket ljus som behövs och hur elektriskt ljus påverkar hälsan långsiktigt.

På Arbetsmiljöverket pågår ett arbete med att uppdatera arbetsmiljöreglerna gällande dagsljus.

– Man ska planera utformningen och användandet av arbetsplatser så att medarbetare får bra dagsljusförhållande, men också ta del av ny teknik för att kompensera bristen på dagsljusljus vid de mörka årstiderna, säger Gunnar Åhlander, handläggare på Arbetsmiljöverket.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.