7 av 10 kvinnor sitter ofta stilla på jobbet

Arbetsmiljö Nästan 70 procent av kvinnorna har ofta eller mycket ofta ett stillasittande arbete. För män är motsvarande siffra drygt 40 procent. Det är oroande siffror, menar företagshälsan Avonova, som har genomfört undersökningen om stillasittande.

7 av 10 kvinnor sitter ofta stilla på jobbet

Ungefär 30 000 anställda på små och stora företag samt kommuner har fått svara på hur stillasittande deras arbete är. Kartläggningen har gjorts av företagshälsan Avonova.

Totalt sett svarar nästan hälften, 48 procent, av de tillfrågade att de ofta eller mycket ofta ”utsätts för ett stillasittande arbete”. Skillnaden mellan könen är stor, för kvinnor gäller här 69 procent och för män 41 procent.

Män uppe och rör sig mer

Tittar man enbart på kategorin ”mycket ofta” svarar 45 procent av kvinnorna att de mycket ofta har ett stillasittande arbete, jämfört med 20 procent av männen. Omvänt uppger 27 procent av männen att de aldrig utsätts för stillasittande arbete, jämfört med 14 procent av kvinnorna.

– Det är oroande siffror, eftersom brist på rörelse ökar risken för fysiska besvär, sjukdomar och i förlängningen för tidig död. När vi aktiverar våra muskler påverkas blodtrycket och andra viktiga funktioner i kroppen positivt, samtidigt som vi blir piggare och orkar mer, säger Salima Sakket Santikos, legitimerad fysioterapeut och ergonom på Avonova.

Läs även: Bättre arbetsmiljö i små grupper

Skifta mellan stående och sittande

Hon hänvisar också till att forskning visar att det är viktigt att variera sin position under dagen, till exempel genom att växla mellan stående och sittande arbete, samt ta regelbundna rörelsepauser.

– Arbetsgivare kan göra mycket för att medarbetare ska kunna få in mer rörelse i vardagen. Exempelvis kan arbetsgivaren uppmuntra till gående möten och tipsa om mobilappar som säger till när det är dags att ta en bensträckare, säger Salima Sakket Santikos.

Läs även: Hur bra är aktivitetsbaserade arbetsplatser

Så kan arbetsgivare förebygga stillasittande

  1. Se till att det finns höjbara bord. Gör höj- och sänkbara skrivbord till standard och inför kontorsstolar med gungfunktion. Det underlättar för medarbetarna att röra på sig även framför datorn.
  2. Skapa en ”obekväm” arbetsmiljö. Undvik att samla allting på en central plats. Placera mötesrum, material och kopiatorer längre bort i lokalen så att medarbetarna får gå lite längre.
  3. Var en inspiratör. Uppmuntra till gående möten genom att själv föreslå en promenad när ni ska stämma av, och låt gruppövningar på kickoffen ske stående. Då ökar chansen att fler tar efter.
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.