nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Små team mår bättre än stora.
Små team mår bättre än stora. Bild StockAdobe.

Bättre arbetsmiljö i små grupper

Storleken på arbetsgruppen påverkar hur vi mår på jobbet. I små grupper är sjukfrånvaron lägre, engagemanget större och konflikterna färre. Detta enligt en studie från insiktsföretaget Brilliant Future.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

I studien sammanställs resultat från olika undersökningar med fokus på arbetsgruppens storlek av Brilliant Future.

Enligt en av delstudierna är korttidsfrånvaron nästan hälften så låg i arbetsgrupper med upp till fem medarbetare som i arbetsgrupper med fler än 40 medarbetare. När en arbetsgrupp med högst fem medarbetare ökar till mellan sex och tio medarbetare går korttidssjukfrånvaron upp.

Av en annan analys framgår ett starkt samband mellan gruppstorlek och upplevda konflikter. I en arbetsgrupp som består av ett trettiotal medarbetare är andelen som upplever konflikter dubbelt så stor som i en arbetsgrupp med endast en handfull personer.

Sofie Johansson.

Sofie Johansson.

– Vi vet också att konflikter på arbetsplatsen är starkt kopplade till sjukfrånvaro. Med andra ord är storleken på arbetsgruppen en stor bidragande faktor till hur en organisation både mår och går, säger Sofie Johansson, chefsanalytiker på Brilliant.

Detaljhandeln i topp
En rangordning av olika branscher visar stora skillnader i andel anställda som upplever konflikter. Av elva analyserade branscher hamnar detaljhandel, grossisthandel och transport i topp. Lugnast är det inom fastighetsförvaltning och konsultverksamhet.

Läs även: Framgångar bygger på teamarbete – här är bästa tipsen.

Det finns också ett samband mellan arbetsgruppens storlek och medarbetarnas engagemang. En tredje delstudie visar att andelen engagerade medarbetare är 20-25 procent i grupper med 20 till 30 personer, att jämföra med 35 procent i arbetsgrupper med färre än sju deltagare.

Samtliga studier utgår från Brilliant Futures undersökningar bland sina egna kunder i olika länder.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Ökad spänning mellan olika kvalitetsforskning

Forskningen kring kvalitetsfrågor har mognat, enligt en ny avhandling som analyserar 11 000 akademiska publiceringar. Men spänningar mellan olika delar av kvalitetsområdet är oroande och kräver mer dialog, menar forskaren Daniel Carnerud.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.