Bättre arbetsmiljö i små grupper

Arbetsmiljö Storleken på arbetsgruppen påverkar hur vi mår på jobbet. I små grupper är sjukfrånvaron lägre, engagemanget större och konflikterna färre. Detta enligt en studie från insiktsföretaget Brilliant Future.

Bättre arbetsmiljö i små grupper

I studien sammanställs resultat från olika undersökningar med fokus på arbetsgruppens storlek av Brilliant Future.

Enligt en av delstudierna är korttidsfrånvaron nästan hälften så låg i arbetsgrupper med upp till fem medarbetare som i arbetsgrupper med fler än 40 medarbetare. När en arbetsgrupp med högst fem medarbetare ökar till mellan sex och tio medarbetare går korttidssjukfrånvaron upp.

Av en annan analys framgår ett starkt samband mellan gruppstorlek och upplevda konflikter. I en arbetsgrupp som består av ett trettiotal medarbetare är andelen som upplever konflikter dubbelt så stor som i en arbetsgrupp med endast en handfull personer.

Sofie Johansson.
Sofie Johansson.

– Vi vet också att konflikter på arbetsplatsen är starkt kopplade till sjukfrånvaro. Med andra ord är storleken på arbetsgruppen en stor bidragande faktor till hur en organisation både mår och går, säger Sofie Johansson, chefsanalytiker på Brilliant.

Detaljhandeln i topp
En rangordning av olika branscher visar stora skillnader i andel anställda som upplever konflikter. Av elva analyserade branscher hamnar detaljhandel, grossisthandel och transport i topp. Lugnast är det inom fastighetsförvaltning och konsultverksamhet.

Läs även: Framgångar bygger på teamarbete – här är bästa tipsen.

Det finns också ett samband mellan arbetsgruppens storlek och medarbetarnas engagemang. En tredje delstudie visar att andelen engagerade medarbetare är 20-25 procent i grupper med 20 till 30 personer, att jämföra med 35 procent i arbetsgrupper med färre än sju deltagare.

Samtliga studier utgår från Brilliant Futures undersökningar bland sina egna kunder i olika länder.

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.