Bra kvalitet och säkerhet i sjukhusvården

Under hösten 2004 har Socialstyrelsens regionala tillsynsenheter granskat varsin klinisk verksamhet vid flertalet sjukhus i landets sex sjukvårdsregioner för att få en bild av klinikernas kvalitets- och säkerhetsarbete och hur patienternas rättigheter tillvaratas. Verksamhetstillsynen ger till stora delar en positiv bild av utveckling och inställning till systematiskt kvalitets- och säkerhetsarbete inom svensk sjukhusvård.

– Detta är en god grund för ett fortsatt angeläget utvecklingsarbete, säger Göran Mellbring vid Regionala tillsynsenheten i Göteborg, som samordnat tillsynsprojektet.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.