Certifiera din kvalitetskunskap

Förbättringsarbete Bevis på att du har kompetens att analysera, utforma och driva ett ledningssystem för kvalitet- och miljöledning. Det är syftet med en ny personcertifiering som Sis erbjuder.

Certifiera din kvalitetskunskap
Stock.xchng

Den nya personcertifieringen Certifierad specialist ledningssystem riktar sig till de som arbetar med kvalitets- och miljöledning, exempelvis kvalitets- och miljöchefer och konsulter. Det blir ett kvitto på kunskap och kompetens om kraven i Iso 9001 och Iso 14001.

– Vi har under ett par år erbjudit certifiering för miljörevisorer och då mött en kundefterfrågan efter att även certifiera sin kunskap om Iso 9001. Detta eftersom många arbetar som både kvalitets- och miljöchef och arbetar med båda standarderna. För arbetsgivare kan det vara bra att se att man arbetar med ledningssystemen på ett effektivt sätt, berättar Helen Strandgren, verksamhetsansvarig för personcertifiering på Sis Förlag.

För att kunna certifieras krävs en viss bakgrund. Bland annat ska man ha minst fem års arbetslivserfarenhet av verksamhetsutveckling och ledningssystem och man ska ha arbetat inom områden som ledarskap eller kommunikation, processledning, genomförande, ständiga förbättringar och revision.

För att få certifieringen i hand måste man genomgå en skriftlig examination, ett underlag som Lars Sörqvist, vd på Sandholm Associates och docent vid KTH, har tagit fram.

Då både Iso 9001 och Iso 14001 är under revidering certifieras man enligt den standard som finns för närvarande, berättar Helen Strandgren. Vart fjärde år är det sedan dags för omcertifiering, även det ett skriftligt prov och man måste under den tiden ha arbetat eller genomgått utbildning inom området.

Certifieringen är framtagen i samarbetet med SFK Certifiering.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.