Chefen – lyhörd och rättvis

Över 70 procent av förvärvsarbetarna tycker att deras chef lyssnar bra på dem och tar in det de säger. Det visar den riksomfattande arbetsmiljöstudien SLOSH 2006, som är en uppföljning av 2003 års arbetsmiljöundersökning.

Tre av fyra tillfrågade upplever att deras chef oftast är rättvis och skapar laganda, medan närmare en fjärdedel av deltagarna ansåg att deras chef ibland eller oftare upplevdes som diktatorisk. En mycket stor andel svarade att de oftast talar om för sin chef vad de verkligen tänker, känner och vill.

Uppföljningen omfattar drygt 5 000 förvärvsarbetande. Nästa uppföljning är planerad till årsskiftet 2007/2008.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.