Chefen saknar stöd i mångfaldsarbetet

De flesta chefer har ansvar för diskrimineringsfrågor på sin arbetsplats, men knappt hälften anser att de har arbetsgivarens fulla stöd. Det visar en undersökning från chefsorganisationen Ledarna.

Enligt cheferna i undersökningen är en tydlig prioritering från högsta ledningen den viktigaste faktorn för att kunna arbeta med mångfald i chefsuppdraget.

Av de chefer som aktivt arbetar med mångfald, två av tre, är det knappt var femte som mäter resultaten av arbetet.

– Om vi ska klara generationsväxlingen och den kommande arbetskraftsbristen måste företag lära sig att rekrytera medarbetare och chefer i hela befolkningen, säger Annika Elias, ordförande i Ledarna.

En fjärdedel av cheferna svarar att det inte bedrivs ett aktivt arbete för mångfald på deras arbetsplats. Samtidigt säger sex av tio chefer att det är svårt att hitta personal med rätt kompetens. Av cheferna som upplever problem med kompetensförsörjningen tror hälften att ett aktivt arbete med mångfald kan bidra till att lösa problemet.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.