De 5 hetaste kontorstrenderna

Arbetsmiljö Wellspots, kvalitativt samarbete, individens beteende först, office nudging och servicedesign är de fem trender som konsultföretaget Gotowork menar är de kontorstrender som kommer att få mest betydelse och störst inverkan på kontoren under 2018. 

De 5 hetaste kontorstrenderna

Trend 1. WellSpots

I takt med att omvärlden tycks snurra allt snabbare ökar våra behov av reflektion och återhämtning. Arbetsgivarnas ökade medvetenhet om att organisationers strukturkapital finns hos människorna, bidrar också till att arbetsplatser allt mer utformas för att stödja olika behov och tillstånd. Återhämtning kommer att vara ett ledord 2018, och vi kommer se många exempel på hur individers hälsa och välmående får bättre förutsättningar i kontoren. Detta leder till mer livskraftiga och välmående organisationer. Alla kontorsprojekt som startar under 2018 kommer att ha WELL, dess fördelar och möjligheter, högt på agendan.

Trend 2. Kvalitativt samarbete

För 10 till 15 år sedan inrättades arbetsdagen efter 60 till 70 procent individuellt arbete, och en mindre del för samarbete. Nu har pendeln svängt: nu talar vi om 40 till 50 procent individuellt arbete och resten samarbete. Under de kommande åren kommer arbetsdagens andel av samarbete fortsätta att öka. I takt med att krav på prestation och produktivitet ökar, ser vi att samarbetet behöver bli mer kvalitativt. Lättaste sättet, även om inget är enkelt, är att säkerställa att man alltid kan arbeta med tillgång till rätt kompetens, rätt kollega och rätt nätverk. Hur får vi då tillgång till det? Våra kontor behöver kunna erbjuda lösningar, till exempel genom humancentrerade positioneringssystem. Dessa kommer vi att välkomna, och inte klara oss utan efter 2018.

Trend 3. Individens beteende först

Under flera decennier har kontoren utvecklats mot att bli homogena, demokratiska ytor där alla personer i organisationen tilldelats varsin arbetsplats. Oavsett roll eller komplexitet på arbetsuppgift har det förutsatts att alla har samma behov. De senaste 5 åren har utvecklingen även gått mot de aktivitetsbaserade kontoren. Många organisationer har då inte gjort sin hemläxa, utan ställt om till aktivitetsbaserat arbete och utformat och inrett kontoren till samarbetsplatser och sociala ytor. Detta har skett på bekostnad av fokus och dålig kvalitet i utfört arbete. Nu vet vi så mycket mer om vad som skapar framgångsrika organisationer, och hur vi kan utforma kontor som stödjer det. 2018 kommer vi se ett trendbrott i hur kontor utformas. Först planerar vi för att tillgodose individens förutsättningar, därefter samarbetet.

Trend 4. Office nudging

Människan är ett vanedjur och förändring är inte naturligt för de flesta. Men vad vi vet är att vi inte kan förvänta oss ett annat resultat om vi fortsätter göra på samma sätt. Status quo är liktydigt med tillbakagång och därför behöver vi tillsammans utveckla hur vi arbetar på kontoret, så alla och envar får ut det mesta möjliga ur individens perspektiv. 2018 blir året när ledarskap och självledarskap ställs på prov. Nobelpristagaren Richard H. Thalers ”Nudging for good”, eller puffa för det goda, är en metod som kommer att användas när det gäller utformning av hur arbetssätt och företagskultur utvecklas, framför allt ur ett ledningsperspektiv, men också något som alla i organisationen har ansvar för.

Trend 5. Servicedesign

Kvalificerat kontorsarbete kräver effektiva och skräddarsydda stödfunktioner. Många gånger agerar man som att ”själv är bäste dräng” eller ”jag gör det själv för att det går fortare”, när det kommer till att utföra uppgifter som egentligen ligger utanför det egna kompetensområdet. Denna tid är förbi och 2018 kommer humancentrerade och lättillgängliga servicetjänster att explodera, både vad gäller utbud och efterfrågan. Eftersom individens och teamens arbetstid mer värderas utifrån resultat än från ”facetime”, kommer synen på hur stödtjänster används samt deras komplexitet och närvaro att förändras. Servicedesign på kontor har kommit för att stanna.

Alla trender främjar work-flow på olika sätt och fungerar för att reducera brus i arbetsvardagen, enligt Gotowork. 

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.