De är föräldravänligast i Sverige

Arbetsmiljö Polarbröd är Sveriges mest föräldravänliga arbetsplats i det privata näringslivet, enligt Unionen.

Guldnappen är Unionens årliga pris till föräldravänliga arbetsplatser i det privata näringslivet. På en föräldravänlig arbetsplats har alla anställda samma möjligheter till löne- och kompetensutveckling och graviditet och föräldraledighet ses som något positivt.

– Unionen delar ut Guldnappen för tionde året i rad. Målet är att föräldravänliga arbetsplatser är något så självklart att vi kan avskaffa priset. Framtidens föräldrar kommer att kräva arbetsförhållanden där det går att kombinera arbete och familjeliv, säger Cecilia Fahlberg, Unionens förbundsordförande.

Gravid fick chefsjobb

Efter att ungefär 3 000 personer genomfört Unionens test om föräldravänlig arbetsplats nominerades 110 företag. Polarbröd nominerades av en medarbetare som fick ett chefsjobb när hon var i åttonde månaden. Hon säger att ett besked om graviditet, föräldraledighet och småbarnsliv aldrig har upplevts som något negativt, tvärtom. I företagets styrelse och ledning finns lika många män som kvinnor.

– Det är fantastiskt roligt att få ett så fint pris. Guldnappen handlar om att vara föräldravänlig vilket stämmer väl med Polarbröds strävan att medarbetarna ska kunna kombinera familjeliv och arbetsliv. Det känns extra kul att det är en medarbetare som har nominerat oss, säger Karin Bodin, VD på Polarbröd.

Tidigare undersökningar av Unionen visar att en tredjedel av de kvinnliga tjänstemännen fått frågan på en anställningsintervju om de planerar att skaffa barn, mot sju procent av männen. 72 procent av de kvinnliga cheferna fick frågan om de kommer att vara föräldralediga, mot bara 38 procent av de manliga. Dessutom uppger hälften av tjänstemännen att det är svårt att kombinera jobb med föräldraliv.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.