De tror på medborgarråd

Medborgarråd är ett effektivt sätt att föra dialog med kommuninvånarna. Nu vill sjukvården i delar av Västra Götaland utveckla konceptet.

Medborgarråd är ett givande sätt att föra dialog med invånarna om hälso- och sjukvårdsfrågor. Det visar en enkätundersökning som hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli i Uddevalla gjort efter de 103 medborgarråd som hållits bland kommunerna i Fyrbodal under den gångna mandatperioden. Urvalet av medborgare till råden skedde slumpvis ur befolkningen i mandatperiodens början, och medborgarna har sedan träffat politiker från respektive hälso- och sjukvårdsnämnd 3-4 gånger per år.

– Många värdefulla möten och samtal har ägt rum. Nämndernas ledamöter har fått ta del av viktig kunskap, information och åsikter, samtidigt som de fått möjlighet att belysa  och förmedla sin ståndpunkt i olika hälso- och sjukvårdsfrågor, säger Ann-Cathrine Gardendahl, ansvarig för utveckling av medborgardialogen.

Majoriteten positiv

En enkätundersökning som nu genomförts bland deltagarna från befolkningen visar att en majoritet är positiv till medborgarråden. De tycker att träffarna har varit intressanta och givande och ökat deras kunskap om hälso- och sjukvården. Många uppger också att de fått ökad förståelse för den demokratiska processen, samt att de ökat sitt demokratiska inflytande och engagemang. Hälso- och sjukvårdsnämnderna har nu inlett ett arbete med att utveckla formerna för medborgardialog.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.