Delaktighet viktigast för hållbar Leansatsning

Lean Många försök att implementera Lean i svensk sjukvård misslyckas. Pernilla Lindskog på KTH lägger idag fram sin licentiatavhandling om vad det är som gör Leansatsningen hållbar.

Delaktighet viktigast för hållbar Leansatsning

Med avhandlingen ”Kan lean bli hållbart i svensk sjukvård? Om betydelsen av delaktighet och tydlighet” vill Pernilla Lindskog vid KTH öka kunskaperna om vad det är som får Lean att bli hållbart i svensk sjukvård. Hon har forskat ute på två svenska sjukhus och haft en nära kontakt med första linjens chefer inom psykiatrin.

– Jag ville inte producera en avhandling i ett elfenbenstorn, jag ville forska tillsammans med de här personerna ute i organisationerna. Det blir på så vis ett gemensamt lärande mellan forskningen och praktiken, säger Pernilla Lindskog.

Delaktighet viktigast

Hennes resultat pekar särskilt på en viktig komponent för att göra utvecklingsarbetet framgångsrikt.

– För att Lean ska vara hållbart i en svensk kontext behöver det finnas element av delaktighet bland personalen.

Pernilla Lindskog menar att en översättning av Lean-principerna måste ske till vårt svenska arbetsliv, där delaktighet och en god arbetsmiljö är viktiga pelare. Vid implementeringen av Lean måste det finnas en delaktighet i alla organisationens skikt.

Med hållbarhet menar Pernilla Lindskog att Leanarbetet skapar en vinna-vinna-situation för alla parter i organisationen – och självklart även för kunderna.

Här hittar du avhandlingen.

Läs en längre artikel om vad som kännetecknar Lean i Skandinavien i Kvalitetsmagasinet nr 2 som kommer ut den 26 mars.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.