Sjukvården behöver smittas av Lean

Lean Sjukvården måste förändras från grunden för att klara framtidens utmaningar. Det handlar om ett nytt sätt att tänka där patienten inte bara är kund utan partner på förändringsresan. Det konstaterar professor Daniel T Jones som talade på Lean Forum Healthcare i Umeå igår.

Sjukvården behöver smittas av Lean
Anna Nyström

Daniel T Jones är grundare och ordförande för Lean Enterprise Academy i Storbritannien med stor erfarenhet av att applicera Lean-processtänkande inom alla typer av verksamheter. Han har tillsammans med James P Womack skrivit flera böcker som fått stort inflytande på området, bland annat The Machine that Changed the World och Lean Thinking: Banish Waste and Create Wealth in Your Organization.

Igår var han huvudtalare på Lean Forum Healthcare i Umeå, där han inför närmare 700 åhörare beskrev sin syn på Lean.

– Lean har inte sitt ursprung i en teoretisk modell, utan bygger på praktiska erfarenheter. För mig är Lean en livslång upptäcktsresa där din uppgift som ledare är att hjälpa människor att själva lära sig.

Smittas av Lean-sjukan

Att nå framgång med Lean handlar alltså mer om att nå insikt än att lära sig verktyg och modeller. Daniel T Jones konstaterar att Leans hållbarhet är helt avgörande av teamets förmåga. Om Lean inte blivit det nya sättet att jobba så kommer det att falla i samma stund som chefen lämnar rummet. Framgången hänger på om verksamheten och medarbetarna blivit smittade av Lean. Har man väl blivit smittad kommer man aldrig att överge Lean.

– Lean är en godartad infektion som det inte finns något botemedel för, säger Daniel T Jones.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.