Därför misslyckas småföretagens kvalitetsarbete

Förbättringsarbete Knappa resurser och brist på kompetens. Det är två faktorer som gör att mindre företag sällan har ett systematiskt kvalitetsarbete, enligt en färsk doktorsavhandling.

Därför misslyckas småföretagens kvalitetsarbete

För större företag är ett systematiskt förbättringsarbete och att jobba med metoder som Lean eller Sex Sigma närmast en självklarhet. I mindre organisationer är det ovanligare – här finns en stor potential att öka lönsamheten. Varför går det då så trögt? Det har Marcus Assarlind på institutionen för teknikens ekonomi och organisation på Chalmers undersökt. Idag lägger han fram sin doktorsavhandling om införandet av kvalitetsledning i små och mellanstora företag.

– Om jag ska våga mig på en generalisering så saknas det ofta förståelse för att sådana här abstrakta managementidéer kan vara nyttiga även i de mindre företagen. Hoppet från att ha ett kapacitetsproblem och försöka lösa det, till att helt lägga om hur man arbetar, är svårt att göra, säger han.

Inte tid för det långsiktiga

Marcus Assarlind har studerat två förbättringsprogram där flera hundra företag ingick, Produktionslyftet och det EU-finansierade Future SME. Han har även studerat tre företag på ett djupare plan.

– Många av företagen jag har studerat går bra. Men eftersom de är små har de också små marginaler. Verksamheten karaktäriseras väldigt mycket av brandkårsutryckningar. Det finns sällan tid för det långsiktiga arbetet som är nödvändigt i längden.

Ofta saknas kunskaper om vinsterna med ett långsiktigt förbättringsarbete. Även om insikten finns kan kostnaden tyckas vara för stor.

– De kan inse att de behöver ta in en person som har kompetens i förbättringsarbete, men har kanske bara 20 procents nytta av personen. Ska man då anställa någon som har pluggat många år på högskola, betala en hög lön och låta personen köra truck på 80 procent?

”Ingen quick fix”

Många väljer istället att plocka in konsulter för att så snurr på kvalitetsarbetet. Men Marcus Assarlind höjer ett varnande finger.

– Det finns ingen quick fix. Systematiskt kvalitetsarbete är inget som går över en natt. För att verkligen få varaktig effekt är det många års systematiskt arbete där alla engageras som gäller. Nyckeln är att förstå att det tar tio år att bli en lärande organisation. Är det någon som kommer in och säger att de kan göra det fort så ljuger de.

Däremot menar Marcus Assarlind att det kan gå ganska snabbt att få upp lönsamheten med hjälp av till exempel Sex Sigma eller Lean. Det kan löna sig redan efter ett halvår, då man rättat till de ”uppenbara tokigheterna”. Men för att få till det ständiga förbättringsarbetet måste det nya arbetssättet kopplas till de strategiska målen, ledningen måste vara involverad.

Tog över och styrde

De företag som lyckades åstadkomma stora kvalitetsförbättringar var de som accepterade mycket hjälp utifrån från början men sedan själva tog över och styrde arbetet.

– Det var en hel del av de inblandade som inte hade någon aning om varför de var med i programmen. Vi såg tydligt att de som hade, eller snabbt skaffade sig, en tanke om varför de var med fick ut mycket mer av det här arbetet, säger Marcus Assarlind.

Här kan du läsa hela avhandlingen.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.