Den pressade ledaren

Som ledare befinner du dig i skärningspunkten mellan olika intressesfärer och har tryck både upp- och nedifrån. I boken Att vara ledare – ett komplext uppdrag får du verktygen för att hantera din position.

Den pressade ledaren

En ledning med önskan om resultat och effektivitet. Medarbetare som söker bekräftelse och personligt utrymme. Och så du, ledaren, som står mitt emellan. I den här reviderade upplagan av boken som tidigare bar titeln Mellanchefen får du en utvecklad beskrivning av ledarskap. Författaren Hans Lindgrens nya upplaga belyser särkilt hur ledaren fungerar just i positionen mellan högsta ledning och sin personal. Den utlovar även teoretiska modeller och konkreta verktyg. Boken ges ut av Studentlitteratur och vänder sig främst till personer med ledningsansvar som är nya i sina roller.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.