Det gör kunderna extra nöjda med tandläkaren

Kundnöjdhet Efter rekordhög kundnöjdhet ser tandvården nu hur kurvan vänder nedåt till mer "normala" nivåer. Det visar en ny undersökning från Svensk Kvalitetsindex.

Det gör kunderna extra nöjda med tandläkaren
Tandläkarnas kunder är extra nöjda. Foto: Stock Adobe

Tandvården brukar ha väldigt nöjda kunder jämfört med många andra branscher. Men 2021 bjöd på exceptionellt hög kundnöjdhet – trots eller snarare tack vare att många patienter då hade haft svårt att ens kunna gå till tandläkaren på grund av pandemin.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Nu har undersökningen Kundnöjdhet SKI Tandvård 2022 just presenterats av Svenskt Kvalitetsindex, SKI. Och visst är kundnöjdheten fortfarande väldigt bra. Ändå går kurvan nu nedåt en smula för att stanna på nöjdhetsindex 76,6, jämfört med förra året då index landade strax över 80.

Dialogen lönade sig

Om patienterna förra året var nöjda med kunddialogen under pandemin så är de inte fullt lika nöjda nu när det är lättare att gå till tandläkaren igen. Nu är det ”bara” sju av tio som tycker att tandläkaren hanterat pandemin mycket bra. Men det ska tilläggas att även index 70 är bra.

– De fortsatt höga kundbetygen är en tydlig indikation på det och även om årets studie indikerar en nedgång så måste vi komma ihåg att det är från riktigt höga kundnöjdhetsnivåer, säger Johan Parmler, vd på SKI. Nivåer över 75 indikerar att branschen har mycket nöjda kunder och när det här året är slut kommer troligen tandvården vara ett område som står sig stark jämfört med andra.

Höjda förväntningar

Kanske är det rentav så att dialogen under pandemin skapat nya förväntningar hos tandvårdens kunder, spekulerar SKI.

– En annan noterbar skillnad mellan åren är att kunderna, både till Folktandvården och privata tandläkare, ger något lägre omdömen kring tillgänglighet. Sammantaget gör det att kunderna helt enkelt är mindre nöjda, säger Johan Parmler.

Det finns två ytterligare intressanta parametrar. Den ena handlar om vårdgivare. Nöjdheten är betydligt högre bland dem som går till en privattandläkare, vilket antas hänga ihop med att man då blivit rekommenderad en bra tandläkare, jämfört med om man går till Folktandvården på grund av att den ligger närmast. Det skiljer det drygt 10 enheter i index mellan grupperna.

Geografin påverkar

Likaså är det skillnad i upplevelse beroende på var i landet man bor. Norra Mellansverige och Övre Norrland kan ståta med mest nöjda kunder. Där ligger index på 80,8 respektive 80,7. I storstäderna är kunderna inte fullt lika nöjda. Stockholm landar på 74,5 i betyg.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.