Faktorerna som lyfter kundnöjdheten

Vad gör en kund nöjd med kvaliteten på leveransen?
I Svenskt Kvalitetsindex senaste granskning av redovisningstjänster finns några faktorer som sticker ut.

Faktorerna som lyfter kundnöjdheten
Bra relationer med kunden är A och O för redovisningskonsulten. Foto: Adobe Stock

När man diskuterar vilka tjänster som kommer att försvinna till följd av automatiseringen så brukar redovisningstjänster ofta nämnas. Massor av jobb kommer att försvinna inom den närmsta tjugoårsperioden, heter det ofta. Redovisningsbyråerna å sin sida kontrar med hur de i stället kommer att kunna lägga mer tid på rådgivning snarare än att mata in siffror på rätt sätt i bokföringen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Även om digitaliseringen generellt fick en riktig boost av pandemin, är det förstås tidigt att säga hur det påverkar en enskild bransch. Men man kan i alla fall konstatera att redovisningsbyråerna fått en åtminstone ett starkt rätt i sina påståenden.

Relationen viktig

Under pandemin har relationen till de som levererar redovisningstjänster visat sig vara fortsatt viktiga. Det visar en ny undersökning av Svenskt Kvalitetsindex.

– I den här branschen är kundrelationen mer av ett partnerskap än leverantör. Det förklarar att det är stor skillnad i kundnöjdhet vid jämförelse med betygen för andra relationer i näringslivet, såsom revisionsbolag, banker och bemanningsbolag, säger Johan Parmler, vd för Svenskt Kvalitetsindex.

Om relationsbyggandet är en viktig faktor för kundnöjdhet så är även auktorisation det för att få högt betyg som redovisningskonsult. En kvalitetsmärkning som gör skillnad med andra ord.

Hållbarhet ny tjänst?

Däremot finns det lite att jobba på när det kommer till proaktivitet och initiativtagande. Får kunden välja ska redovisningskonsulten vara bättre på att ligga steget före. Ett område där man skulle kunna ta ett kliv framåt är hållbarhetsredovisning, enligt undersökningen.

SKI:s undersökning bygger på intervjuer med 945 företagare som anlitar externa redovisningstjänster.

I en annan undersökning, gjord av Kantar Sifo på uppdrag av Far, en branschorganisation inom redovisning, revision och rådgivning, lät man tillfråga även politiker och allmänhet, om förtroendet för revisions- och redovisningsbranschen. Även här fick man toppbetyg – 87 procent har stort förtroende för redovisningskonsulter och 90 procent för revisorer.

Kundnöjdhet 2021 enligt SKI

Redovisningstjänster 76,1

Revisionsbolag 70,9

Bemanningsbolag 70,7

Bank, företagskunder 67,7

Fotnot: Nöjdheten mäts på en skala mellan 0 och 100.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.