Det gyllene ordet som motiverar

Ledarskap Behöver ni öka teamkänslan på jobbet? Lösa fler problem på korrekt sätt? Bli mindre trötta av arbetsuppgifterna? Här är det magiska ordet som leder dit.

Det gyllene ordet som motiverar
Free images

Människor är sociala varelser som vill och mår bättre av att tillhöra en grupp. Och visst finns det ofta gemensamma mål för avdelningar och team i organisationen, men trots detta känner sig många ensamma i sin arbetsvardag. Det skriver Heidi Grant Halvorson som arbetar på Motivation Science Center, vid Columbia University för sajten Harvard Business Review.

Hon menar att ökad teamkänsla är den största potentialen på arbetsplatsen och hänvisar till en studie från Stanford University som visar att medarbetare behöver få känna att de arbetar i en grupp, även om de tekniskt sett inte gör det. För att lyckas ska man som ledare använda sig av ordet ”tillsammans”.

Ord som gör skillnad

I studien fick deltagarna först mötas i små grupper för att sedan skiljas åt och lösa svåra pussel på egen hand. Deltagarna i en grupp fick höra att de arbetade på sin uppgift tillsammans med andra även om de satt i separata rum, och att de kunde skicka eller ta emot tips från andra gruppmedlemmar för att lösa pusslet. Den andra gruppen fick inte höra någonting om att arbeta tillsammans och tipsen de fick ge eller ta emot kom från forskare.

Ordet tillsammans visade sig ha stor effekt. De i gruppen som fick känslan av att tillhöra ett team arbetade 48 procent längre tid, löste fler problem på korrekta sätt och kom bättre ihåg sitt arbete. De kände sig också mindre trötta av sina arbetsuppgifter.

Signalerar belöning

Ordet tillsammans är en kraftfull signal till hjärnan menar Heidi Grant Halvorson. Det fungerar som en belöning, signalerar tillhörighet, att man är sammankopplad med andra människor och att du kan lita på att de som arbetar med dig strävar mot samma mål. Ledare borde använda sig av detta ord långt mer än de gör, använda det som en ständig påminnelse om att medarbetarna inte är ensamma och därmed motivera dem så att de kan prestera sitt bästa, skriver Heidi Grant Halvorson.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.