Emiliani vill leanifiera ledarna

Kvalitetsmässan Det är dags att vända blicken mot ledarna i organisationen. Det räcker inte att prata om lean, ledarna måste själva leva sin filosofi, menar Bob Emiliani.

Emiliani vill leanifiera ledarna

När den amerikanska leanforskaren och läraren Bob Emiliani gästar Kvalitetsmässan har han ett tydligt budskap: Vi måste få våra ledare att bry sig om lean på ett djupare plan och tillämpa principerna i sin egen vardag. Enligt Bob Emilani tycker de högsta cheferna ofta att lean inte rör dem.

– Fokus ligger på de lägre skikten i organisationen. Jag ser ett tydligt mönster i att de högsta ledarna inte deltar i processen. Det är också hos anställda på lägre nivåer som vi ser det högsta engagemanget för lean.

Ser inte sin egen del

Då skapas en diskrepans mellan vad de högsta ledarna säger och vad de gör; de predikar leans lov men anser samtidigt att de själva inte kan jobba enligt samma principer. Vad beror det då på? Bob Emiliani har många teorier. En av dem är att ledare inte anser att de själva jobbar med processer på samma sätt. En annan att de inte har tid, eller att de är fullärda.

– De misslyckas därför med att se vilka misstag de gör och misstagen påverkar människor i organisationen och i sin tur deras processer.

Benägna att göra fel

För det vardagliga ledarskapet kan faktiskt delas upp i processer, säger Bob Emiliani, och räknar raskt upp femton exempel: att planera och budgetera, fatta beslut, leda processer, fördela arbetsuppgifter, och så vidare. Det är mycket som kan gå fel i de olika ledarskapsprocesserna.

– Ledare är lika benägna att göra misstag som alla andra. Om ni har tio ledare i er organisation och de begår flera misstag varje dag – då blir det många fel!

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.