”Fokusera på det du vill ha mer av”

Kvalitetsmässan Framgång handlar inte så mycket om att ha bra system och strukturer. Kulturen är det som formar en vinnare.

”Fokusera på det du vill ha mer av”
Anna Nyström

Det som inte utvecklas avvecklas, att stå still är inget alternativ. Det var budskapet från Christer Olsson, psykolog och författare, när han talade på Kvalitetsmässans sista dag om kulturens betydelse för en framgångsrik verksamhet.

– Det finns tre komponenter som är viktiga för att vi ska känna lycka. Det är sociala relationer, fysisk rörelse och utveckling. Det ligger i evolutionen att vi hela tiden vill bli lite bättre än igår och vi måste utvecklas för att kunna känna lust och arbetsglädje, sa han.

Kulturen gör skillnaden

En verksamhet består av två dimensioner; struktur och kultur. Strukturen har vi i de allra flesta verksamheter bra koll på. Vi har bra system för att hålla ordning och reda och se till att rutiner och arbetssätt fungerar. Men med kulturen är det svårare. Samtidigt är det kulturen, den emotionella delen av verksamheten, som är avgörande för framgång.

– Det är i kulturen som vi hittar attraktivitet och effektivitet. Det är där det händer, säger han och poängterar att kultur handlar om känslor, att bli sedd, bekräftat och behövd.

Kulturen är också det som är skillnaden mellan ett företag som går bra eller exceptionellt bra. I kampen om kunderna blir det en avgörande konkurrensfaktor. Det är med engagerade medarbetare man kan slå konkurrenterna, medarbetare som gör allt för att bära verksamheten framåt. Och här finns det mycket att göra, konstaterar han och visar på siffror för hur det ser ut på ett medelsvenskt företag.

– De engagerade utgör cirka 16 procent av de anställda. Det är medarbetare som gör allt för företaget och som gärna rekommenderar det till andra.

Våga förändra

Det är också de engagerade som har störst betydelse för företagets lönsamhet. Men den stora massan utgörs vanligtvis av de icke-engagerade. Det är medarbetare som går till jobbet och gör det de ska, men inget extra.

Gör det då att ändra på kulturen? Ja, det är Christer Olsson övertygad om. Men det gäller att fokusera på rätt saker, på de saker som går att förändra och de saker du vill ha mer av.

– Allt som du fokuserar på växer, även dåliga saker. Därför gäller det att sätta fokus på de saker som är bra och som du vill ha mer av.

Dessutom måste man våga göra förändringar. Om man alltid gör som man gjort, får man aldrig några nya resultat.

– Rädslan för att misslyckas får inte bli större än viljan att lyckas, poängterade han.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.