”Man granskar mer, men ser mindre”

Kvalitetsmässan Lägger ökad styrning och skärpt kontroll en broms på kvalitetsutvecklingen? Den frågan debatterades under Kvalitetsmässans första dag.

”Man granskar mer, men ser mindre”

Under debatten Kontrollerad välfärd, diskuterade Gustaf Kastberg, Bengt Jacobson, Thord Redman och Olof Åslund effekterna av skarpare regler för kontroll och tillsyn.

De konstaterade att det har skett ett skifte från en mjuk, främjande tillsyn som bygger på dialog till en mer styrd, standardiserad och kontrollerande tillsyn. Båda ytterligheterna har sina för och nackdelar, men frågan är om den allt tuffare styrningen verkligen leder till bättre kvalitet för medborgarna.

Tappar tilliten

Bengt Jacobsson, professor vid Södertörns högskola, poängterade att ett starkare fokus på kontroll och styrning gör att verksamheter riskerar att tappa fokus på långsiktig utveckling.

– Den managementtrend som vuxit fram på senare år som kännetecknas av mål, resultatstyrning och granskning, tappar man lätt bort det långsiktiga målet, att bygga en organisation som är så effektiv som möjligt, sa han.

Han konstaterade också att samverkan, tillit och förtroende är det som gör att verksamheter fungerar. Tuffare styrsystem utgår från att tilliten inte fungerar. Och effekten kan då bli att man helt tappar de mjuka värdena som framgångsrika verksamheter bygger på.

Ser bara detaljerna

Gustav Kastberg, docent vid Lunds universitet, höll med.

– Man kvalitetssäkrar systemet. Effekten blir att man lägger all energi på att ro i land kontrollen. Då tappar man hela poängen med styrningen, framöll han.

I en studie som Gustav Kastberg gjort av en LSS-verksamhet som stod mitt i praradigmskiftet från mjuk och främjande till skarp och kontrollerande tillsyn såg han en förskjutning där man tappade fokus på helheten och förmågan att ta vara på erfarenheter.

– Man granskade mer, men såg mindre. Man styr styrningen, men ser inte verkligheten.

Problemet är att det inte går att översätta en nyanserad och komplex verklighet till staplar och diagram.

– Du hamnar så långt ifrån vardagen, och beskriver bara en liten del av verkligheten, konstaterade han.

Tveegat svärd

Tillsyn är dock nödvändigt för att se till att verksamheter följer lagar och bestämmelser kontrade Thord Redman, stabschef för Inspektionen för vård och omsorg.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste