Få ser sin vd som en förebild

Få ser sin chef som en förebild och mindre än hälften inspireras av sin chef att prestera. Det framkommer i en undersökning som konsultföretaget Krauthammer genomfört där de tillfrågat medarbetare och vad de tycker om sin vd inom en rad olika områden. Undersökningen visar att de flesta tycker att vd:n är kompetent inom många huvudområden, som nätverkande, personlig inställning och presentationsfärdigheter. Däremot finns det många områden där vd:n är mindre bra. Det handlar om utveckling av mänskligt kapital, gruppledarskap och öppenhet för feedback.

Några av resultaten:

71 procent av de anställda håller med om att deras chef delar och efterlever företagets vision.

67 procent håller med om att deras chef skapar och tar tillvara affärsmöjligheter.

58 procent anser att företaget vilar tryggt i vd:ns händer

47 procent inspireras av sin chef att excellera eller känner att han/hon förenar dem med företagets vision.

40 procent anser att deras chef är naturligt öppen för feedback.

37 procent ser sin chef som en förebild.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.