Nytt chefsideal efterlyses

Bilden av chefen stämmer inte överens med hur verkligheten ser ut. I managementlitteraturen ska en chef ägna sig åt analys, strategi och överblick. Men i kunskapsintensiva organisationer där verkligheten präglas av ständiga förändringar krävs det en annan typ av ledarskap som handlar mer om att sammanfoga aktiviteter och fatta omedelbara beslut på gehör. Där funkar det inte med mål och budgetar som styrinstrument. Därför är det hög tid att ompröva chefsrollen. Den slutsatsen dras i ett projekt från Handelshögskolan som Vinnova finansierat.

Vinnova satsar därför 40 miljoner kronor på forskning som kan belysa, vidareutveckla och förnya det chefskap som utövas på arbetsplatser i Sverige.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.