Fastighetsmäklare har nöjda kunder

För första gången har SKI i år genomfört en mätning av kundnöjdhet och drivande faktorer för fastighetsmäklarföretag. Denna bransch skiljer sig en del mot mätningar av nöjdhet i flertalet andra branscher eftersom fastighetsförsäljning är en unik aktivitet som har stor betydelse för alla involverade parter.

Analysen visar att säljaren är nöjd med fastighetsmäklarföretaget och ännu mera nöjd med den enskilda mäklaren. Nöjdhetsbetygen ligger något över genomsnittet för ekonomin i stort. Samtidigt noteras att lojaliteten för mäklarföretaget är relativt sett låg och ännu lägre för den enskilde mäklaren än för mäklarföretaget. De största mäklargrupperna Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling får samma betyg på både nöjdhet och många av de bakomliggande aspekterna.

När det gäller bolånemarknaden ligger kundnöjdheten på samma nivå i år bland privatkunderna, men har sjunkit ordentligt bland bostadsrättsföreningar och fastighetsägare. I år är man ungefär lika nöjd med bolånet som med andra banktjänster, medan man tidigare under en följd år givit bolåneföretaget avsevärt högre betyg än andra banktjänster.

Länsförsäkringar Bank får högst betyg i kundnöjdhet bland privatkunderna. Därefter följer Sparbankerna och Danske Bank, medan SBAB har sjunkit ner på listan.

Handelsbankgruppen (inklusive Stadshypotek) ligger i täten bland institutionskunderna i fråga om kundnöjdhet och lojalitet. Här kommer SBAB som god tvåa tätt följt av Swedbank och Nordea.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.