Fler semesterdagar kan försämra pensionen

Enligt en undersökning av Alecta föredrar förvärvsarbetande kvinnor mellan 18 och 45 år fler semesterdagar framför tjänstepension.

Fler än var fjärde person i Alectas löntagarpanel uppgav att de planerade att byta jobb inom 12 månader, vilket gör frågan om löneförmåner i anställningsavtalet aktuellt. En majoritet av de tillfrågade kvinnorna tyckte att fler semesterdagar var den viktigaste löneförmånen att förhandla om, vilket kan innebära en långsiktig förlust om arbetsgivaren inte tillämpar kollektivavtal.

– Många tusentals kronor betalas varje år till tjänstpensionen för de anställda som jobbar hos arbetsgivare som tecknat kollektivavtal. Men för de som jobbar hos en arbetsgivare som inte tecknat kollektivavtal är tjänstepensionsinbetalningar ingen självklarhet. De som inte har tillräcklig tjänstepension kan få det svårt att klara sig när yrkeslivet avslutats. Därför är det allvarligt att kvinnor och unga i så stor utsträckning föredrar extra semester som anställningsförmån, säger Eva Adolphson, pensionsekonom på Alecta.

Informera mer

Av alla tillfrågade i undersökningen uppgav 24 procent att tjänstepensionen var den viktigaste löneförmånen, ett skralt resultat menar Eva Adolphson.

– Här kan nog arbetsgivarna bidra till att göra tjänstepensionen mer värdesatt. Detta genom att till exempel berätta för alla medarbetare hur mycket man betalar in i tjänstepensionspremier varje månad.

Cirka 400 000 svenskar är idag anställda hos arbetsgivare utan kollektivavtal.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.