nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Fokus på friska arbetsplatser

Ledarskap, delaktighet, kommunikation och hälsa. Med rätt fokus på dessa fyra områden är chansen stor att kunna hålla arbetsplatsen långsiktigt frisk, enligt en ny informationskampanj av Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Inom forskningsprojektet ”Hälsa och framtid” har man tagit fram fyra nycklar till friska företag:

– Ledarskap och kompetensförsörjning. Exempelvis att välja ledare som visar tillit till personalen och att ge stöd till chefer.

– Delaktighet. Exempelvis att ge medarbetarna handlingsutrymme och att förankra visioner.

– Kommunikation. Exempelvis att vara öppen med information och ha högt i tak för åsikter.

– Synen på hälsa och sjukfrånvaro. Exempelvis att anpassa arbetet vid nedsatt arbetsförmåga.

Dessa fyra nycklar används i Arbetsmiljöverkets och Försäkringskassans nya informationskampanj, med fokus på långsiktigt friska medarbetare och arbetsplatser. Statistik från flera håll visar nämligen på en ökad ohälsa i arbetslivet. Sjukskrivningarna går upp och sedan flera år tillbaka ökar också anmälda arbetssjukdomar och arbetsolyckor med sjukfrånvaro som följd. Stress och problem i relationer på arbetsplatser, ligger bakom en allt större andel av arbetssjukdomarna.

Med kampanjen vill myndigheterna inspirera framförallt mindre företag och organisationer att satsa på förebyggande arbete.

I informationskampanjen ingår en ny webbplats, foretagshalsokollen.se. Här finns bland annat ett test för att ta reda på hur arbetsplatsen mår.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Har du en hisspitch för kvalitet?

Blogg

Du har väl en hisspitch där du på 10 sekunder kan förklara vad du jobbar med? Om inte, är det dags att du skaffar det. Idag är det otydligt vad kvalitet är. Men om vi inom kvalitetsprofessionen själva skulle börja definiera vad vi arbetar med så skulle vi bidra med att göra kvalitetsbegreppet mer tydligt.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.