Företag och myndigheter fruktar informationsläckor

Myndigheter och företag känner stark oro för informationspridning från gamla datorer som ska kasseras. Det visar en studie gjord av Inrego som är specialiserad på tjänster kring begagnad it-utrustning.

Majoriteten av myndigheter och bolag anser att det är viktigt att all data i den gamla utrustningen raderas på ett säkert sätt. Cirka 70 procent säger att de ofta raderar all data själva. En femtedel uppger att de av säkerhetsskäl behåller de uttjänta hårddiskarna på företaget.

– Oron för informationsläckage ska tas på allvar. Därför är det viktigt med en större förståelse för hur man hanterar uttjänt it-utrustning. Att slå sönder en hårddisk eller att formatera om den räcker inte för att radera informationen, säger Henrik Nilsson, vd för Inrego.

Undersökning omfattar 100 slumpmässigt valda myndigheter och börsföretag och innehåller telefonintervjuer ställda till it-ansvariga inom respektive verksamhet.

Inregos råd inför radering av it-information

* Radera informationen direkt med hjälp av certifierad personal eller raderingsprogram. Se till att få en raderingsrapport. Den innehåller information om vad som raderats och vilka metoder som användes. Det är en garanti för att tidigare information inte kan återskapas.

* Vid fysisk demontering av hårddisken gör det med fysiskt tugg eller degausser-utrustning, som innebär att all information utplånas av ett mycket starkt magnetfält.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.