Försäkringskassan tydliggör förväntningar

Försäkringskassan presenterar serviceåtagande för fem stora socialförsäkringar: tillfällig föräldrapenning, föräldrapenning, sjukpenning, bostadsbidrag samt bostadstillägg för pensionärer.

Serviceåtagandena ger besked om handläggningstider, vilken återkoppling den försäkrade får och tillgängligheten via telefon, e-post och brev.

– Tanken med serviceåtaganden är att det ska bli tydligt vad man kan förvänta sig av Försäkringskassan. Ett åtagande är ömsesidigt och vi berättar också vilka underlag och uppgifter vi behöver för kunna fatta beslut, säger Adriana Lender, generaldirektör.

Försäkringskassan meddelar också att de tänker fortsätta utvecklingen av serviceåtaganden till att omfatta flera försäkringar och bidrag och presentera dem i höst.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.