Forskning beviljas 3,3 miljoner

Två forskare vid Karlstads universitet har beviljats 3,3 miljoner kronor för att utveckla arbetssätt och mötesformer för tjänstesektorn. Forskarna kommer att jämföra personliga möten med mer tekniska lösningar för att hitta metoder att utveckla kundrelationer inom näringslivet. Målet med forskningen är att hitta konkreta lösningar för när olika mötesformer fungerar bäst, och hur organisationer och företag kan använda sig av detta. Pengarna kommer från KK-stiftelsen och projektet pågår under tre år.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.