Nybildad forskargrupp studerar processutveckling

Avdelningen för Kvalitets- och miljöledning vid Luleå tekniska universitet har tagit initiativet till en nybildad forskargrupp som ska fokusera på processutveckling och ledning.

Professor Bengt Klefsjö säger att processutveckling är något många jobbat med under en lång tid, trots det är det få som lyckas. Nu vill man ta reda på varför, och därför bildas en forskargrupp bestående av personer från både den akademiska världen och näringslivet.

Forskningen kommer att bygga på tre huvudsakliga områden. Dessa är; strategisk processorientering baserad på systemtänkande, processbaserade systemmodeller för hållbar utveckling och system för styrning, mätning och uppföljning av processer.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.