Första reserverade upphandlingen klar – ”krav och anbudstid måste anpassas”

Upphandling Region Stockholm blev först med att avsluta en upphandling som reserverats till idéburen verksamhet. Det beskrivs som en milstolpe, samtidigt som idéburna sägs behöva mer tid för att kunna lämna anbud.

Första reserverade upphandlingen klar – ”krav och anbudstid måste anpassas”
Enligt Sandra Ivanovic Rubin (MP) reserverades denna specifika upphandling på grund av de idéburnas kompetens kring patientgruppen. Foto: Yasmin Acosta Romero

Den första januari 2023 trädde lagändringen i kraft. Sedan dess är det lagligt för staten, kommuner och regioner att reservera upphandlingar för idéburna organisationer i stället för att annonsera en offentlig upphandling.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

I april färdigställdes den första upphandlingen av detta slag. Avtalet gällde specialiserad traumavård i Region Stockholm, och Ersta diakoni vann. Från och med september 2024 ska verksamheten ta emot patienter med trauma efter krig, tortyr eller sexuellt våld.

Enligt Sandra Ivanovic Rubin (MP), ordförande i psykiatriutskottet i Region Stockholm, reserverades denna specifika upphandling på grund av de idéburnas kompetens och erfarenhet kring patientgruppen.

– Utgångspunkten är alltid patientens bästa. Vården är ofta uppbyggd efter specialiseringar medan idéburna verksamheter har lättare att se hela människan, och har jobbat med det i flera decennier, säger Sandra Ivanovic Rubin, som beskriver upphandlingen som en första pusselbit mot förbättrad vuxenpsykiatri.

Risk för färre anbud

Innan Region Stockholms försökte Stockholms stad upphandla enligt lagändringen, men processen avbröts efter att den enda anbudsgivaren underkändes.

Hur ser du på risken att anbuden blir färre?

– Idéburen sektor har andra förutsättningar, och Region Stockholm måste därför se över hur vi kan anpassa upphandlingar till detta. Till exempel kan de behöva längre tid för att ta fram ett anbud , säger Sandra Ivanovic Rubin.

Region Stockholm må vara först, men intresset för reserverade upphandlingar verkar finnas. När intresseorganisationen Fremia frågade landets kommunpolitiker om hur de ställde sig till reservation av upphandlingar, svarade 46 procent att de ville reservera till idéburna organisationer.

Omdiskuterad fråga

Tidigare i våras ifrågasatte Vårdföretagarna lagändringen och påstod att reserverade upphandlingar sannolikt strider mot EU-rätt. I en debattartikel som publicerades i Dagens Samhälle skrev Antje Dedering, förbundsdirektör för Vårdföretagarna, att lagändringen förhindrar konkurrens på lika villkor. Att reserverade upphandlingar strider mot EU-rätt dementerades av Famna, som beskriver Region Stockholms upphandling som en milstolpe inom svensk välfärd.

Även Sandra Ivanovic Rubin tycker att lagändringen är jättebra.

–  Men vi behöver jobba vidare med hur vi anpassar anbudstid och annat till verksamheternas förutsättningar när vi reserverar upphandlingar för idéburna, säger hon. säger hon.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.