Framåt för hållbara event

Swedish Standards Institute har utvecklat samarbetet med evenemangsbranschen för att förbättra kunskapen om miljö och hållbar utveckling.

Svenska festivaler och evenemang kan bli bättre på att vara en förebild när det gäller hållbarhet och miljö. Swedish Standards Institute deltar därför i det internationella arbetet med att inför ISO-standarden 20121 för evenemangsbranschen, ett arbete som ska vara klart till OS i London 2012.

Bengt Rydstedt på SIS menar att den kundbas som bland annat musikfestivaler erbjuder innebär en stor möjlighet för att öka kunskapen om ett hållbart samhälle.

– Musikfestivaler är speciellt viktiga eftersom dessa riktar sig till ungdomar, samtidigt som man också anställer ungdomar under evenemangen. Det gäller att arrangörerna är goda förebilder för ungdomar och visar på ett engagemang för miljö och sociala rättvisor, säger Bengt Rydstedt.

Luger/Live nation är ett företag som varit med och utvecklat den nya standarden under arbetet med festivalen Way Out West i Göteborg.

– Vår utmaning är att evenemangen ska vara allt häftigare samtidigt som kraven på miljö och socialt ansvar ökar. Vi vill att besökarna ska känna att de bidrar till en mer hållbar utveckling genom att besöka våra konserter. När besökarna kommer till ett bra evenemang som samtidigt arrangeras med ett miljö- och socialt tänk har de möjlighet att ställa tydligare krav på framtida evenemang, säger Fredrik Holmstedt på Luger/Live Nation.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.