Framtidens kvinnliga ledare är korad

Ingrid Larsby Arvered, global inköpschef på Sandvik Materials Technology, korades nyligen till Framtidens kvinnliga ledare 2009. Hon fick priset för bland annat hennes sätt att våga bryta gamla traditioner, men också för att hon visat på ett stort lugn och mognad i sitt ledarskap i medgång såväl som nu i tuffare tider.

– Att låta människor prova på saker och att det är helt okej att de gör fel, lönar sig så gott som alltid i längden. Människor växer då, säger Ingrid Larsby Arvered om sin ledarstil.

Det är tredje året i rad som Framtidens kvinnliga ledare koras av organisationen Ledarna och karriärnätverket Shortcut.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.