Gå på skattjakt i innovationsprocessen

Ledarskap Har du en utmaning eller ett problem som du vill lösa? Kanske kan du komma närmare lösningen med metoden Catalytic Questioning.

”Frågor är nycklar som låser upp dörrar i våra liv och arbeten. Utmaningen är att hitta rätt nycklar för att låsa upp rätt dörrar.” Det menar Hal Gregersen, professor i innovation och ledarskap vid den internationella affärsskolan Insead, som har utvecklat två verktyg för att ta fram de frågor som krävs i en innovationsprocess.

Det ena, Catalytic Questioning är ämnat för den stora gruppen och det andra, QBurst, kan användas både av små grupper eller individer.

Verktygen bygger på det faktum att de bästa innovatörerna hyser en stor nyfikenhet för världen. De ställer många och kluriga frågor för att förstå sin omgivning. Duktiga ledare kan ställa frågor även om områden de inte har bra koll på och är inte rädda för att ställa obekväma frågor.

Så fungerar metoden

För att plocka fram guldkornen bland frågorna i en utvecklingsprocess och komma vidare när ni fastnat, kan Catalystic Questioning användas. Så här går det till:

Samla en grupp personer för att undersöka ett ämne. Catalytic Questioning är ett slags brainstorming, men där fokus inte ligger på svaren, utan på att samla så många frågor som möjligt. Tidsåtgången är cirka 20 minuter.

Valet av ämne eller problem är viktigt. Det ska vara ett ämne som både berör intellekt och känslor och som håller er organisation tillbaka. Det ska inte vara ett ämne som ni redan har svar på.

Alla samlas runt en whiteboardtavla eller ett blädderblock. Ni utgår ifrån att det är första gången ni diskuterar ämnet eller problemet, för att se på det med nya ögon.

Be gruppen om frågor som ni kan vilja följa upp för att bättre förstå ämnet. Skriv ned frågorna så fort de dyker upp, men börja inte diskutera dem. Detta är enbart tid för frågor, inte för att ifrågasätta. När frågorna dyker upp kommer de ge upphov till nya frågor.

Försök samla minst 50 frågor eller så många som 75. Det är vanligt att fastna efter ungefär 20 stycken. Men även om ni fastnar ska ni fortsätta. Om det uppstår en paus, vänta bara in nästa fråga. Det brukar ta mellan 10 och 20 minuter innan ni fått ihop tillräckligt många frågor från gruppen.

När detta är klart ska gruppen enas om de tre-fyra frågor som har bäst potential att skaka om status quo. Nu börjar ni diskutera dessa frågor för att se vad gruppen svar leder fram till. Vid valet av dessa frågor kan din magkänsla vara till hjälp: välj de frågor som känns, snarare än de som du tänker är bäst. Att en fråga väcker känslor är en god indikator. Allt som allt tar detta cirka 25 minuter.

Metod för individer och små grupper

En annan metod är QBursts. Den passar den mindre gruppen eller individen som vill förstå ett problem bättre. Det är samma process, men mer tidsbegränsad. Ta fyra minuter varje dygn där du tar fram frågor kring en utmaning. Nästa dag bedömer du vilka av frågorna som mest troligt kan leda fram till en lösning.

En nyckel i båda metoderna är att fundera över dina och din organisations tankemönster och vad dessa avslöjar.

Källa: Theglobeandmail.com

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.