Otydlighet och ineffektiva möten stressar chefen

Ledarskap Två av tre chefer tycker inte att de hinner med att leda och utveckla verksamheten. Administration och ineffektiva möten är boven, enligt Sveriges Ingenjörers chefsbarometer.

Otydlighet och ineffektiva möten stressar chefen

Sveriges Ingenjörers chefsbarometer, en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap, visar att många chefer upplever att de inte får utlopp för sin fulla kapacitet på jobbet. De stora tidstjuvarna är framför allt administration och ineffektiva möten. Arbetsbelastningen skapar stress och i värsta fall utbrändhet. Otydlighet kring befogenheter och mandat är också en källa till frustration bland cheferna.

– Det är särskilt allvarligt då ingenjörscheferna många gånger är nyckelpersoner i företag som ska utveckla svensk industri och konkurrenskraft, säger Natasha Kavalic, ansvarig för Sveriges Ingenjörers chefsservice.

Chefsbarometern ”Chefen säger sitt”, som Sveriges Ingenjörer gjort i samarbete med Novus, visar även att de flesta i stort sett ändå trivs, trots de uppoffringar jobbet innebär. Hela 8 av 10 vill avancera och utvecklas vidare i chefskarriären.

Goda chefsförebilder på arbetsplatsen och möjlighet till kompetensutveckling i ledarrollen är avgörande för viljan att ta nästa steg. Framförallt efterfrågas coachning och tillgång till mentorer och chefsnätverk.

Läs hela rapporten här.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.