”Glädjekalkyl om e-hemtjänst”

IT 53 miljarder – så mycket skulle svenska kommuner kunna spara fram till 2020 genom att införa e-hemtjänst säger en färsk rapport av Swedish ICT Acreo. Det låter ju lockande men den som tittar närmare på siffrorna upptäcker snart att något inte stämmer. All hemtjänst kan inte utföras på distans, menar Eva Sahlén och Mats Rundkvist på Västerås kommun.

”Glädjekalkyl om e-hemtjänst”

Västerås stad var först i landet när vi i slutet av 2013 införde e-hemtjänst, hemtjänst via digitala kommunikationslösningar, som en del i det ordinarie utbudet av äldreomsorg. När våra politiker 2012 tog beslutet angavs framförallt tre skäl:

• E-hemtjänst ökar kvaliteten i omsorgen genom att användarna upplever ökad trygghet, självständighet, aktivitet och delaktighet detta utan att integriteten minskar.

• E-hemtjänst blir ett sätt att tackla en framtid med allt fler äldre och befarad personalbrist genom att personalen kan göra tillsyn hos fler på samma tid när resorna försvinner vilket frigör händer dit händer behövs.

• E-hemtjänst sparar pengar genom att bromsa ökningen av kostnaderna för hemtjänst, framförallt genom att personalen kan ägna sig åt omsorg istället för att transportera sig mellan brukarna.

Samtliga dessa positiva effekter har framkommit i de drygt tre år långa pilotförsöken som bedrivits i delar av Västerås, både hos den kommunala och hos en extern utförare.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.