Grupparbete bra vid förändring

Att låta de anställda jobba i grupp kan vara ett bra sätt att komma framåt i utvecklings- och förändringsprojekt. Det visar en ny avhandling från Örebro universitet. Forskaren Agneta Brav har studerat grupparbete på fyra industriföretag inom tillverkning och montering. En av hennes slutsatser är att metoden är ett sätt att uppmuntra till nya initiativ som inte ingår i de ordinarie arbetsuppgifterna.

– Men det förutsätter att man som chef inte är rädd att bli ifrågasatt. Har man en ledningsgrupp som vill ha saker som de alltid har varit så fungerar det förstås inte, säger Agneta Brav, till tidningen Arbetsliv.

Andra faktorer som spelar in för hur lyckosamt arbetet i grupper blir är gruppens sammansättning och hur mycket stöd och feedback deltagarna får från ledningen.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.