Hållbarhetsarbetet blir mer effektivt med rätt stöd

Hållbarhet Produktutvecklande företag behöver bli bättre på att jobba med hållbarhetskriterier i produktkrav. Det menar Matilda Watz, som i sin avhandling vid BTH både föreslår åtgärder och presenterar ett eget verktyg för företagen.

Hållbarhetsarbetet blir mer effektivt med rätt stöd
Produktutvecklande företag behöver stöd i sitt hållbarhetsarbete, visar ny forskning. Foto: Stock Adobe

Hållbarhet är numera ett viktigt led i företagens kvalitetsarbete. Att satsa på hållbarhet är att arbeta för sociala och ekologiska värden med bibehållen och helst förstärkt konkurrenskraft och lönsamhet. För produktutvecklande företag går dock omställningen till hållbar produktutveckling inte tillräckligt snabbt, menar en avhandling i ämnet Strategisk hållbar utveckling vid Blekinge Tekniska Högskola.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

En orsak till den långsamma utvecklingen är att behovsbilden är komplex, menar Matilda Watz, författare till avhandlingen.

– Även om trenden är ett ökande behov av hållbarhetsorienterade aspekter som exempelvis ökad cirkularitet, miljöprestanda och förbättrade sociala villkor är myndighets- och marknadskrav ännu inte tillräckligt styrande. Samtidigt stimuleras konsumenter inte i tillräckligt hög grad att efterfråga hållbarhet, säger hon. Därför behöver produktutvecklande företag ofta arbeta med inkrementell minskning av hållbarhetspåverkan snarare än radikala innovationer som kan bidra till en större förändring, snabbare.

Få företag använder hjälpmedel i kravsättningen

Hållbar utveckling är dessutom i sig ett komplext begrepp som kan tolkas olika, menar Matilda Watz, på olika nivåer i samhället och av olika funktioner i ett företag, till och med av olika individer.

– Detta är ett hinder för att förankra hållbarhet som en värdedrivare snarare än

Matilda Watz. Foto: Marika Ottosson
Matilda Watz. Foto: Marika Ottosson

kostnadsdrivare, i de fall det inte finns en uttalad önskan från kunder, marknaden, eller myndigheter och lagstiftning, att minska negativ social och ekologisk påverkan från produktlösningarna, konstaterar Matilda Watz.

I sin forskning har hon undersökt hur olika svenska företag arbetar med hållbarhet i sin kravsättning, och vilka verktyg och metoder de använder. Det visar sig att få företag använder sig av hjälpmedel i kravsättningen som bygger på ett strategiskt förhållningssätt till hållbarhet.

Et nytt självärderingsverktyg

Samtidigt har företagen svårt att prioritera hållbarhet framför andra värden i kravsättningen.

– Det finns en kunskaps- och kompetenslucka avseende förmågan att se, visualisera och estimera systemeffekter av designbeslut ur ett hållbarhetsperspektiv, konkluderar Matilda Watz.

Hon drar slutsatsen att produktutvecklande företag behöver utveckla sina förmågor att systematiskt identifiera, analysera, värdera, och integrera hållbarhetskriterier i produktkrav utifrån ett systemperspektiv. I avhandlingen presenteras ett verktyg som hon har utvecklat för att identifiera förbättringsåtgärder i produktkravsättning ur ett hållbarhetsperspektiv. Självvärderingsverktyget kan vara av nytta för de flesta företag som utvecklar någon form av produkt eller produkt/tjänstelösning.

– Det uppmuntrar till en konstruktiv analys av hur väl ett företags hållbarhetsarbete på strategisk och taktisk nivå operationaliseras genom kravsättning i själva produktutvecklingen. På så vis kan ett företag eller en produktutvecklingsorganisation inom ett företag få idéer om tänkbara åtgärder, som förändring av produktutvecklingspolicy, utveckling av produktspecifika hållbarhetskriterier, implementering av hållbarhetsanalysverktyg eller designverktyg, eller kompetensförsörjning, menar Matilda Watz. I avhandlingen presenteras även ett antal exempel på verktyg och metoder som Matilda utvecklat för dessa förbättringsområden.

Läs avhandlingen

Läs mer om Matilda Watz forskningsgrupp på Blekinge Tekniska Högskola

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.