Handbok för minskat e-utanförskap

Bristande språkkunskaper, fördomar och jämställdhet kan innebära hinder för invandrares integration i samhället via e-tjänster. Ett forskningsprojekt har tagit fram handböcker för alla som vill öka delaktigheten.

I tre år har Södertörns högskola drivit ett EU-finansierat forskningsprojekt tillsammans med lärosäten i Finland och Estland. Forskningsprojektet, ”Immigrant Inclusion by e-participation”, har undersökt hindren som människor från andra kulturer och andra språk stött på när de sökt olika former av samhällsdeltagande via nätet.

– De mest uppenbara hindren för e-deltagande som projektet fann, var inte bara bristen på tekniska och kognitiva kunskaper, utan också språkkunskaper, fördomar, motivation och jämställdhet, berättar projektledare Irma Tolonen.

Målet med forskningen var att kunna sprida tips och praktisk kunskap om invandrares deltagande i samhället till myndigheter och andra verksamheter. Arbetet resulterade i två handböcker med stöd, information och rekommendationer för olika målgrupper. Böckerna finns på svenska, engelska, estniska och finska.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.