Handlingskraftiga chefer inom sjukvården

Förändringsvilja, engagemang och handlingskraft är tydliga resultat för utbildade chefer inom vården. Kristina Håkeborg på Högskolan i Halmstad har i sin magisteruppsats Att vilja och våga agera – hälso- och sjukvårdspersonals uppfattningar av hur deras chef skapar stimulans i förbättringsarbete, studerat hur chefer inom hälso- och sjukvården omsätter sina nya kunskaper i vardagen.

Studiens syfte var att beskriva medarbetarnas uppfattningar av hur deras chef skapat stimulans i förbättringsarbeten. Resultaten visade att engagerade, målinriktade och handlingskraftiga chefer skapade utmaningar i ett tillåtande klimat. Där gavs medarbetaren tilltro och handlingsfrihet som stimulerade till ökad drivkraft. Detta visade sig skapa en lärandeprocess både hos chef och medarbetare vilket gav en personlig och yrkesmässig utveckling.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.