Hårdare krav på underleverantörer

– Det finns en mängd möjligheter att ställa krav på underleverantörerna enligt QS 9000. De möjligheterna måste vi inom fordonsindustrin börja utnyttja, annars kommer Sverige att halka ohjälpligt efter på världsmarknaden och många jobb bland underleverantörerna kommer att försvinna utomlands, säger Scanias Bengt Eller, projektledare för införandet av QS 9000.

Bengt Eller reagerade kraftfullt på artikeln om QS 9000 i nummer 4 av Kvalitetsmagasinet, där det framgår att kvalitetsstandarden inte fått något vidare genomslag bland svenska underleverantörer till fordonsindustrin.

– Det jag framför allt reagerar mot är den negativa grundtonen i artikeln. Men jag delar uppfattningen att införandet av QS 9000 inte gått särskilt bra i Sverige, säger han.

QS 9000 är ett utmärkt kvalitetsverktyg, enligt Bengt Eller. Anledningen till det dåliga genomslaget är enligt honom inte själva standarden, utan hur systemet hanterats av de berörda parterna. Det gäller framför allt kravställarna, det vill säga fordonstillverkare som Scania själva, Volvo och Saab.

Fullföljde inte kraven

– Saab var först ut 1989 med att ställa krav på kvalitetssystem hos sina leverantörer. Men man fullföljde inte riktigt sina krav, vilket gav signaler om att det inte var så viktigt för underleverantörerna att skaffa ett kvalitetssystem. Kunderna till QS 9000-företag har inte varit tillräckligt tuffa i sin kravställning helt enkelt, analyserar Bengt Eller.

Det finns 19 olika så kallade PPAP-dokument, Production Part Approval Process, som man som kund till ett levererande QS 9000-företag har rätt att begära ut från företaget. Det kan exempelvis handla om en så kallad Process FMEA, Failure Model Effect Analyzer som på ren svenska ofta kallas ”vad-kan-gå-åt-helvete-analys”, där man kan se vilka svaga länkar som finns i leverantörens tillverkningskedja. Det är lämpligt att begära ut en sådan om man ofta har problem med leveransförseningar eller defekta delar.

Bra missnöjessignal

Syftet med de 19 PPAP-dokumenten är att säkerställa att produktutveckling och produktion sker på ett kontrollerat och kvalitetssäkrat sätt.

– Att begära ut några av dessa dokument kan vara en bra signal till underleverantören att de behöver bättra på kvaliteten och en möjlighet att få igång en öppen och strukturerad dialog med leverantören, en möjlighet som borde utnyttjas oftare av svenska fordonstillverkare, menar Bengt Eller.

Scania ställer nu som första svenska fordonstillverkare från och med det kommande årsskiftet stenhårda krav på att underleverantörer ska certifiera sig enligt QS 9000 eller den kommande TS 16949*. Enda möjligheten för att få tillfällig dispens från kravet är om leverantören kan visa att den har kommit igång med kvalitets- och certifieringsarbetet.

– Vi är en stor aktör på världsmarknaden och måste ha underleverantörer i världsklass för att klara av att möta konkurrensen, motiverar Bengt Eller nyordningen.

Ligger efter internationellt

I världen finns idag cirka 19 000 företag som är QS 9000-certifierade. Men Sverige ligger inte särskilt långt framme vid en internationell jämförelse.

– I Brasilien är till exempel en långt högre andel av leverantörerna QS 9000-certifierade. Det är en sorg och en bedrövelse att svenska företag inte tagit till sig kvalitetstänkandet, och det kan leda till en nationalekonomisk och arbetsmarknadsmässig katastrof om inte en skärpning kommer till. Produktionen försvinner till låglöneländer som dessutom levererar bättre kvalitet än svenska företag, säger Bengt Eller allvarligt.

Felaktiga komponenter dyrt

Han konstaterar att även om det kostar mycket att transportera komponenter från Brasilien så blir det ännu dyrare för Scania om lastbilar blir stående utanför produktionsapparaten på grund av felaktiga eller försenade komponenter från svenska leverantörer.

– Eftersom vi kör produktionen helt utan mellanlager har vi helt enkelt inte råd med sådana störningar. Felaktiga komponenter innebär enorma kostnader för oss.

Scania har utbildat 450 av sina medarbetare i Europa och Latinamerika i att bli bättre kravställare enligt QS 9000. Utbildningen har handlat mycket om att lära sig terminologin i QS 9000, för att kunna kommunicera med leverantörerna. Det pedagogiska upplägget betonade kursdeltagarnas aktiva medverkan, och man har arbetat visuellt med skyltar och inte använt en enda overheadbild.

– Vi har fått mycket positivt gensvar på utbildningen, och folk har verkligen tagit till sig syftet med QS 9000, konstaterar Bengt Eller.

Fortsätta ställa krav

Han menar att tillverkarna måste fortsätta ställa kvalitetskrav på leverantörerna även efter att de kvalitetscertifierat sig, annars finns risken att de ”somnar in”. Hela organisationen kan jobba stenhårt för att QS 9000-certifiera sig, men när man väl fått certifikatet går luften ofta ur den och man låter kvalitetsnivån sjunka.

– Om man påtalat problem och avvikelser hos en QS 9000-certifierad leverantör utan att någon förbättring skett är det bra att uppmärksamma företaget som certifierat leverantören på problemen. De kan sätta press på leverantören, genom att de kan hota med att ta ifrån den certifikatet om ingen förbättring sker. Det är trots allt relativt lätt att bli av med sitt QS 9000-certifikat, menar Bengt Eller.

Efterföljaren till QS 9000-standarden, se KM 4/2001 för mer information.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.