Hög arbetsbelastning på skolchefer

Skolledare har både en hög arbetsbelastning och jobbar i en påfrestande arbetsmiljö enligt en undersökning från Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverket har inspekterat 52 kommuner i Västsverige och konstaterar att skolledares arbetsbelastning är hög och att bristerna i deras arbetsmiljö är stora. Enligt granskningen har skolledarna både pedagogiskt och ekonomiskt ansvar, men styrs ofta av det senare. De saknar ofta tillräckligt stöd i sitt arbete och bristerna i deras arbetsmiljö fångas inte upp och åtgärdas i tillräcklig stor utsträckning.

TCO och Lärarförbundet visade i en SCB-undersökning 2009 att skolledare har den tuffaste situationen jämfört med andra grupper av chefer och de anser sig ha minst möjlighet att påverka den egna organisationen. Samtidigt har SKL konstaterat i en granskning av grundskolans resultat att en mycket viktig faktor för framgång är en bra ledning och styrning av skolan.

– Internationella undersökningar visar att framgångsrika skolor har skolledare som ägnar 80 procent av sin tid till pedagogiskt ledarskap. Bara fem procent av våra skolledare säger att de kommer upp i den nivån. Det är inte acceptabelt om vi ska höja resultaten i skolan, säger Agneta Cederbom, ordförande i Lärarförbundets Skolledarförening.

Sveriges största förbund för skolledare, Lärarförbundet, kräver att den allt större pressen på skolledarna nu tas på allvar.

− Vi skolledare behöver stöd i ibland annat administrativa, juridiska och personalfrågor. Bra arbetsmiljö för skolledarna är en förutsättning även för att både lärare och elevers vardag ska fungera, säger Agneta Cederbom.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.