Ompröva skolbetyg väcker debatt

Ska elever ha rätt att överklaga betyg? Ja, enligt utredningen Riktiga betyg är bättre än höga betyg, som presenterades igår. Nej, menar utbildningsministern Jan Björklund.

Igår presenterades utredningen Riktiga betyg är bättre än höga betyg – Förslag till omprövning av betyg, som vill öka elevers rättssäkerhet och möjlighet att ompröva sina skolbetyg om de upplever att de blivit orättvist eller felaktigt betygsatta.

Utredningen menar att möjligheten till omprövning samt ett stärkt systematiskt kvalitetsarbete bidrar till att betygen blir rätt från början. Förslag på åtgärder för att höja kvaliteten är att rektorn ska kunna ompröva lärarens betygsättning. Detta för att en elev som är missnöjd med sitt betyg men inte får gehör hos sin lärare ska kunna gå vidare till rektorn och be om en omprövning.

För att någon annan än läraren ska kunna göra en bra bedömning krävs att lärarna genomför noggrann dokumentation av varje elevs kunskaper. Utredningen föreslår därför att lärarnas skyldighet att dokumentera elevernas kunskaper förtydligas i skollagen.

Hur många betyg som skulle kunna omprövas om förslagen går igenom svarar inte utredningen på, men kostnadsundersökningarna beräknas ligga på mellan 200 och 300 miljoner kronor.

Får kritik

Utbildningsminister Jan Björklund är skeptisk till förslagen. I Folkpartiets nyhetsbrev kommenterar han utredningen:

”Mitt huvudargument mot rätten att överklaga skolbetyg för en elev är risken att det leder till en ökad byråkratisering av läraryrket. De krav som ställs på dokumentationen som en lärare måste göra, för att en annan lärare ska kunna tolka och värdera elevens kunskap vid en omprövning av ett betyg, blir orimliga. Jag anser att lärarna behöver ägna sig mer åt undervisning, inte åt ytterligare byråkrati.”

Utredningen får även kritik av Sveriges Skolledarförbund. Förbundsordförande Lars Flodin kommenterar i ett pressmeddelande utbildningsministerns besked att han med stor sannolikhet inte kommer lägga fram någon proposition i frågan.

– Det verkar som om Jan Björklund har lyssnat på professionen och det är bra. Vi måste självklart jobba för att göra betygssättningen mer sakligt grundad, och där har vi rektorer ett stort ansvar, men att byråkratisera skolan ytterligare är inte rätt väg att gå. Det finns redan möjligheter i den nya skollagen att ändra uppenbart oriktiga betyg och det räcker i det här läget. Det är bättre om resurserna istället läggs på att göra rätt från början.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.