Nytt webbverktyg för personal inom förskolan

Diskrimineringsombudsmannen, DO, har lanserat ett gratis webbverktyg som ska hjälpa personal inom förskolan att förebygga diskriminering av barn och elever.

Ett webbverktyg för skolan släpptes för en månad sedan och har idag 600 skolor som användare.

– Jag hoppas och tror att vårt nya webbverktyg ska vara en hjälp för skolorna att systematiskt genomföra likabehandlingsarbetet utifrån en plan som uppfyller både diskrimineringslagens och skollagens krav, säger diskrimineringsombudsman Katri Linna.

En sådan plan ska säkerställa att skolorna arbetar målinriktat för att aktivt främja barns och elevers lika rättigheter, förebygga och förhindra trakasserier och kränkande behandling samt ha rutiner för att utreda och åtgärda akuta situationer. Men en rapport från Skolverket 2009 visade att runt tio procent av samtliga skolformer saknade en likabehandlingsplan. Dessutom handlade skolornas likabehandlingsarbete framför allt om allmänna värdegrundsfrågor och saknade tydligt fokus på diskrimineringsgrunderna, enligt rapporten.

/p>

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.