Förskolor får utmärkelsen Bättre skola

Optimus och Kristallens förskolor i Nacka tilldelas kvalitetsutmärkelsen Bättre skola 2010. Byle-Kyrkskolan i Täby får ett erkännande för framgångsrik verksamhetsutveckling.

I motiveringen till kvalitetsutmärkelsen lyfts förskolorna fram för att de leds kraftfullt och målinriktat och att de kännetecknas av kompetenta barn som växer genom engagerade och stolta medarbetare. Förskolorna har också enligt juryn en tydlig pedagogisk profil och en gemensam värdegrund som gör det möjligt att ha ett kundorienterat arbetssätt. Dessutom har de tydligt processfokus och inarbetade mötes- och beslutsrutiner som gör det enkelt att fånga upp och reagera på förbättringsmöjligheter.

Roll i en helhet

Byle-Kyrskolan får ett erkännande för att ledningen visar starkt engagemang för verksamheterna och leder dessa på ett systematiskt sätt utifrån vision och mål. Medarbetare ser sin roll i en helhet och skolan visar stabila och goda resultat där elevernas föräldrar upplever ett stort inflytande och delaktighet.

Utmärkelserna delas ut av Institutet för Kvalitetsutveckling, SIQ, vid en cermoni i samband med konferensen Hur! Framgångsrika förskolor och skolor i januari.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste