Nya karriärvägar ska få lärarna att prestera

Lärarna i svenska skolor har inte tillräckligt goda förutsättningar att undervisa på den höga nivå de är kapabla till. För mycket ensamarbete och för få karriärvägar är en av orsakerna till att lärarna inte presterar på högsta nivå, enligt en rapport från Lärarförbundet.

Lärare saknar i alltför hög utsträckning karriärvägar och möjlighet att vara med och driva skolans utveckling.

Med hjälp av nya karriärvägar och mer kompetensutveckling kan lärarna prestera bättre och höja kvaliteten i skolan. Det fastslår Lärarförbundet i rapporten ”Perspektiv på skolan – Om varför det ska vara möjligt för lärare att göra karriär.”  

Enligt Lärarförbundet bör det införas nya tjänster som möjliggör en karriärtrappa för lärare. Några exempel på tjänster är lärarmentorer, expertlärare och utvecklingsledare. De tjänster som rapporten föreslår skulle göra läraryrket mer attraktivt och skapa förutsättningar för en bättre löneutveckling.

 – Möjliggör vi nya tydliga karriärvägar kommer fler av de bästa studenterna vilja bli lärare samtidigt som duktiga lärare stannar i yrket, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Siren.

 

Fler disputerade

För att öka lärarnas kunskaper behövs det även fler lärare som är disputerade eller bedriver doktorandstudier. För att det ska bli verklighet måste det finnas karriärvägar som gör det attraktivt att gå mellan skolan och den akademiska världen. Lärarförbundet välkomnar därför de nya lektorstjänsterna som införs i samtliga skolformer.

 – Det är viktigt att lektorstjänsterna innehåller tid för forskning och kompetensutveckling av kollegor. Forskningen visar att de skolsystem som lyckas bäst i internationella mätningar arbetar systematiskt genom att lärare planerar lektioner och lär av varandra, säger Eva-Lis Sirén.

 

Utvecklingsorienterad

Många skolor i Sverige har en organisation som inte tar tillvara och utvecklar lärares kompetens. Trots att det är en förutsättning för att eleverna ska nå bättre resultat. Därför måste framtidens skola vara mer utvecklingsorienterad.

 – Det fungerar inte att grundutbilda lärare, låsa in dem i skolan och kasta bort nyckeln i 40 år och tro att det leder till en bra undervisning. Staten och kommunerna måste ta sitt ansvar för att ge alla lärare kontinuerlig kompetensutveckling. Så är det inte idag, Landets viktigaste kunskapsorganisation måste vara den största kunskapsutvecklaren på alla plan, menar Eva-Lis Sirén.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.