Lärarlegitimation ska höja kvaliteten i skolan

Nu höjs kraven i den svenska skolan. Från 2012 införs en lärarlegitimation som innebär att exempelvis bara legitimerade lärare får sätta betyg.

För att få legitimation ska en lärare eller förskollärare ha examen och visat sig vara lämplig för yrket under en introduktionsperiod på minst ett år. En mentor, som är legitimerad, ska ge råd och stöd under introduktionsperioden. Lärare och förskollärare får legitimation för de årskurser och ämnen som de är behöriga i och legitimationen utfärdas av Skolverket. Vid verket också en inrättas en ny nämnd – Lärarnas ansvarsnämnd. Nämnden ska kunna varna en lärare, till exempel för oskicklighet, och i allvarliga fall också dra in legitimationen.

Höjd status

För att höja status på lärarutbildningen kommer det också bli möjligt för lärare med legitimation att utnämnas till lektorer. Den som är legitimerad, har avlagt minst licentiatexamen och under minst fyra år visat pedagogisk skicklighet kan ansöka om att bli lektor.

– Ska vi stärka kvaliteten i den svenska skolan måste vi satsa på lärarkåren. Vi inför en ny lärarutbildning och storsatsar på fortbildning. Lärarlegitimationen blir en kvalitetsstämpel, säger utbildningsminister Jan Björklund.

De nya reglerna ska tillämpas fullt ut från och med den 1 juli 2012.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.