Kvalitet bör redovisas i skolan

Friskolornas riksförbund vill ha öppna kvalitetsredovisningar i skolan. Syftet är att ge elever och föräldrar en möjlighet att jämföra kvaliteten när det är dags att välja skola.

Friskolornas riksförbund har gått ut med en uppmaning till alla svenska riksdagspartier om att de ska arbeta för att skapa öppna kvalitetsredovisningar i skolan. Uppmaningen finns i ett brev från förbundets ordförande Kjell-Olof Feldt till samtliga ledamöter i riksdagens utbildningsutskott.

”För att valfriheten verkligen ska fungera fullt ut och resultera i de positiva kvalitetseffekter vi vill uppnå, krävs bättre insyn och kunskaper om de enskilda skolornas prestationer och resurser”, skriver Kjell-Olof Feldt.

Idag baseras skolvalet framförallt på rykten och skolornas egen marknadsföring. På de grunderna går det inte att jämföra kvaliteten i skolorna, menar förbundet.

Friskolornas riksförbund vill se en oberoende funktion som kan utveckla relevanta mått, samla in fakta från alla skolor och presentera dessa fakta för elever, föräldrar och allmänheten i övrigt.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.